Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.


113107

Liczba gości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyprawka szkolna - rok szkolny 2014/2015

 

Załącznik do zarządzenia zawarty jest w dołączonym pliku

Załączniki:
Pobierz plik (Zalacznik.docx)Zalacznik.docx[Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2014 roku Wójta Gminy Kamionka z dnia 26 sierpnia 2014 roku][ ][ ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
im. Księdza  Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ZAPRASZA
UCZNIÓW I RODZICÓW
NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015,
które odbędzie się w dniu 1.09.2014 r. (poniedziałek)
godz. 10:00 - uroczystość w budynku Zespołu Szkół
(w sali  gimnastycznej)
po uroczystości – spotkanie uczniów z wychowawcami klas

 PRZYWÓZ   UCZNIÓW:

8:45 Kierzkówka ( od końca trasy + szkoła )     
9:05 Kierzkówka (przystanek autobusowy)    
9:30 Ciemno           
8:45 Zofian + Starościn +Wólka + Biadaczka   
9:30 N. Skrobów + Siedliska      
8:45 Dąbrówka + Bratnik + przystanek przy lesie    
9:10 Kozłówka (kółko + pod Nowodworem)  
9:35 Kozłówka (sklep + pałac)    
8:40 Stanisławów + Rudka + Samoklęski od str. Rudki + Dębczyna
9:15 Amelin + Syry + Samoklęski         

Odwóz do domu:  od  około godz.  11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE INFORMUJE,
ŻE KARTY ROWEROWE MOŻNA ODBIERAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
 W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników


Przedstawiony wyżej "Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników"
zawarty jest w dołączonym niżej załączniku.
Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf[Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników][ ][ ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

       Wyniki debaty rodziców, uczniów i nauczycieli przeprowadzonej w ramach projektu systemowego MEN "Szkoła Współpracy" na teamat "Współpraca w naszej szkole" zawarte są w dołączonym poniżej załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (DEBATA_nauczyciele_rodzice_uczniowie_05_14.pdf)DEBATA_nauczyciele_rodzice_uczniowie_05_14.pdf[Wyniki debaty "Współpraca w naszej szkole"][ ][ ]

Więcej artykułów…

  1. Ustawa sześciolatkowa