Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.


163585

Liczba gości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program organizacji zajęć w czasie ferii zimowych w dniach 31 stycznia - 13 luty 2015r. w Gminie Kamionka

realizowany w ramach współpracy:

1.Zespół Szkół w Kamionce,
2.Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce,
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce.
4.Stowarzyszenie „Działajmy Razem”.
5.Fundacja Animacji Lokalnej „Fraktal”.
6.UKS „Dwójka” Lublin

I. Cele programu:
1.Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów w czasie ferii zimowych.
2.Opracowanie wspólnego programu zajęć dla dzieci przez różne organizacje kulturalne i sportowe.
3.Przeciwdziałanie negatywnym i ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami.
4.Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5.Poszerzenie zakresu współpracy różnych instytucji kulturalnych i sportowych.
6.Kształtowanie prospołecznych zachowań ( wzmacnianie poczucia własnej wartości ).
7.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego i twórczego życia.

II. Harmonogram

 

    Dokument opracowany na podstawie wspólnej korespondencji i spotkania w  Zespole  Szkół  w  Kamionce  w  dniu  26  stycznia  2015 roku.

Scalenie dokumentu: Sławomir Grzelak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A P R O S Z E N I E

       Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie prowadzi, w ramach projektu systemowego PO KL, badania losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych.
       Zapraszamy absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych z woj. lubelskiego, którzy ukończyli szkoły nie wcześniej niż w 1994r. do udziału w badaniu ankietowym.

Link do ankiety: Badanie losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Program współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów w Zespole Szkół 
w Kamionce"
zawarty jest w dołączonym niżej pliku 
oraz zakładce:
Z ŻYCIA SZKOŁY->REALIZOWANE PROJEKTY->SZKOŁA WSPÓŁPRACY
Załączniki:
Pobierz plik (program_wspolpracy.pdf)program_wspolpracy.pdf[Program współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów w Zespole Szkół w Kamionce][ ][ ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pomysły Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum do Programu "Szkoła współpracy" w ramach projektu systemowego MEN "Szkoła współpracy".
Program będzie obowiązywał w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------