W PAŹDZIERNIKU PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU

WF Z KLASĄ”

 

 To nowy ogólnopolski program prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu internetowego sport.pl.

Rozpoczyna się 1 września 2013r. , a kończy 31.grudnia 2013r.

Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach wf w polskich szkołach, ma wprowadzić nowoczesne nauczanie na lekcjach wf i propagować zdrowy, aktywny styl życia.

W programie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, nauczyciele.

Nad całością realizacji będzie czuwał powołany :

SZKOLNY ZESPÓŁ WF ds. realizacji ogólnopolskiego programu „WF Z KLASĄ” :

1.  DYREKTOR URSZULA WAŁEJKO

2.  KOORDYNATOR PROGRAMU W SZKOLE PODSTAWOWEJ : MONIKA OBROŚLAK- NAUCZYCIEL WF

             NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY: 

 • ELIZA WIĄCEK- NAUCZYCIEL WF
 • URSZULA CIOTUCHA- NAUCZYCIEL EW
 • BEATA GRZYB- NAUCZYCIEL EW
 • TERESA BIAŁEK- NAUCZYCIEL INFORMATYKI

  3. 
  KOORDYNATOR PROGRAMU W GIMNAZJUM:  SŁAWOMIR SZWARGOLIŃSKI- NAUCZYCIEL WF

             NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY: 

 • JACEK KOŁODYŃSKI- NAUCZYCIEL WF
 • TERESA BIAŁEK- NAUCZYCIEL INFORMATYKI

W RAMACH PROGRAMU W SZKOLE PODSTAWOWEJ REALIZUJEMY:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – szkolna debata  (panel dyskusyjny) dotycząca udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

2. Wypełniamy ankietę internetową przygotowaną przez CEO na temat lekcji wf w szkole oraz innych zajęć podnoszących sprawność fizyczną uczniów.

3. Realizujemy zadania mające na celu:

SPORTOWE OŻYWIENIE GMINY ( czyli zmiana świadomości mieszkańców gminy i rodziców poprzez):

ETAP I-  „BUDZIK” (październik-listopad)

Spotkanie przedstawicieli uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Urzędzie Gminy z władzami  gminy, radnymi w celu uświadomienie oczekiwań i potrzeb dzieci i młodzieży.

ETAP II –„Razem możemy więcej”(listopad)

 • Zaangażowanie rodziców w wspólne kibicowanie podczas meczy sportowych w szkole i poza nią.
 • Impreza cykliczna -Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

       

WZBOGACENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • Cykliczne wyjazdy na basen do Adua parku (listopad…)

LOKALNA AKCJA SPORTOWA (LAS)

 • Impreza sportowa-„I ty możesz polubić piłkę ręczną” – listopad

W RAMACH PROGRAMU W GIMNAZJUM  REALIZUJEMY:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – szkolna debata  (panel dyskusyjny) dotycząca udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

2. Wypełniamy ankietę internetową przygotowaną przez CEO na temat lekcji wf w szkole oraz innych zajęć podnoszących sprawność fizyczną uczniów.

3.Realizujemy zadania mające na celu:

SPORTOWE OŻYWIENIE GMINY: 

 • Impreza cykliczna -Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

 

WZBOGACENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • Cykliczne wyjazdy na basen do Adua parku (listopad…)

 

  4.    Dokumentowanie działań na stworzonych blogach.

Ø  Blog Szkoły Podstawowej z Kamionki

 

Ø  Blog nauczycieli wf Kamionka

 

 


 

 

OPRACOWANIE: Monika Obroślak