Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.


180531

Liczba gości

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pięciokrotny laureat z Gimnazjum w Kamionce

     Przemysław Podleśny – uczeń klasy III c gimnazjum w Zespole Szkół w Kamionce – został laureatem etapów wojewódzkich aż pięciu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

     Przemek uzyskał tytuł laureata konkursu ortograficznego, konkursu z języka polskiego, historii, matematyki oraz z fizyki. We wszystkich wymienionych konkursach na etapie wojewódzkim uzyskał bardzo wysokie wyniki i znalazł się w ścisłej czołówce laureatów. W ubiegłym roku szkolnym Przemek uzyskał również tytuł laureata wojewódzkiego konkursu z fizyki.

     Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz usłyszymy o sukcesach naukowych Przemka!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie Gimnazjum w Kamionce gośćmi Ambasady Kanady w Warszawie


     12 marca 2015 r. spotkaliśmy się z Panią Ambasador i Panią Konsul w Ambasadzie Kanady w Warszawie. Wyjazd odbył się w ramach projektu edukacyjnego: “Kanada - A Mari Usque ad Mare” realizowanego przez grupę uczniów z klasy II a gimnazjum: Natalię Sajnagę, Klaudię Pydyś, Dominikę Jeżowską, Ines Sochal oraz Jakuba Wojtasiewicza pod opieką Pana Bartosza Świderka.

     Z Kamionki wyruszyliśmy o godz. 6 rano, aby, zgodnie z zaproszeniem od Pełnomocnika Pani Ambasador, być na miejscu o godzinie 10.00. Zostaliśmy serdecznie powitani przez asystenta Pani Konsul Pana Rafała Gajka (opiekuna projektu ze strony Ambasady) i innych pracowników. Po zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa i protokołu obowiązującego w ambasadzie spotkaliśmy się z Panią Konsul Julią McNeill. Mieliśmy okazję opowiedzieć o naszym projekcie a także zadaliśmy jej wiele pytań. W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy m.in. tego, że w Polsce żyje ok. 7 tysięcy Kanadyjczyków. Pani Konsul opowiedziała, jakie warunki należy spełnić, aby znaleźć pracę w placówce dyplomatycznej: trzeba skończyć studia wyższe i znać biegle dwa języki urzędowe: angielski i francuski. Sporo dowiedzieliśmy się także o programach współpracy Kanadyjczyków z Polakami. Spytaliśmy również Panią Konsul o kilka prywatnych rzeczy. Pani Julia nie lubi polskich kierowców, ponieważ według niej jeżdżą zbyt szybko. Bardzo podobają jej się polskie więzi rodzinne a polskie pierogi i naleśniki smakują jej najbardziej. Sama mieszka w Polsce z mężem i dwójką dzieci. Ambasada w Warszawie jest jej trzecią placówką dyplomatyczną i zdaniem Pani Konsul - najlepszą.

     Kolejnym punktem programu wizyty w Ambasadzie było spotkanie z Panią Ambasador Alexandrą Bugailiskis. Jest to bardzo miła, zawsze uśmiechnięta i otwarta na ludzi osoba. Opowiedziała nam o plusach i minusach bycia dyplomatą. Po krótkiej rozmowie z Panią Ambasador mieliśmy okazję zwiedzić cały budynek “od piwnicy po dach”, co bardzo przypadło nam do gustu. W Ambasadzie znajduje się siłownia, biblioteka i kawiarenka, a w pokojach pracowników są ogromne piłki, których można używać zamiast krzeseł. Na koniec zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć, ustaliliśmy z Panem Rafałem Gajkiem szczegóły rewizyty Pani Konsul w Kamionce 6 maja 2015 r. i opuściliśmy gmach Ambasady by....udać się na obiad do Złotych Tarasów. W skąpanym słońcu wnętrzu zjedliśmy małe co nieco a następnie udaliśmy się do ostatniego już punktu planu wycieczki - Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

     Wizyta w Ambasadzie bardzo nam się podobała, było to dla nas ciekawe i niezapomniane doświadczenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce serdecznie zaprasza Rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej na zebranie w dniu 26.03.2015 r. (czwartek) według następującego harmonogramu:

Godz. 15.30 – szkolenie dla rodziców klas I-III szkoły podstawowej w zakresie zdrowego odżywiania dzieci w wieku szkolnym – prowadząca p. M.Wójcik – korytarz edukacji wczesnoszkolnej II piętro. Następnie zebranie w klasach z wychowawczyniami.

Godz. 15.30 – szkolenie dla rodziców klas VI szkoły podstawowej prowadzone przez dyrektora szkoły w zakresie procedur przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI na zakończenie szkoły podstawowej – stołówka szkolna. Następnie zebranie w klasach z wychowawczyniami.

Godz. 15.30 – zebranie z wychowawcami klas IV-V szkoły podstawowej w klasach.
W ramach zebrania z rodzicami uczniów klas IV i VI odbędzie się spotkanie informacyjne w klasach w zakresie nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie prowadzone przez wychowawcę klasy i nauczyciela przedmiotu.

Zebranie dla rodziców uczniów gimnazjum odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r (czwartek).

Godz. 15.30.     W ramach zebrania odbędzie się szkolenie dla rodziców klas III gimnazjum prowadzone przez dyrektora szkoły w zakresie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Następnie zebranie w klasach z wychowawcami.

Godz. 15.30 – zebranie z wychowawcami klas I- II gimnazjum w klasach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A P R O S Z E N I E

       Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie prowadzi, w ramach projektu systemowego PO KL, badania losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych.
       Zapraszamy absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych z woj. lubelskiego, którzy ukończyli szkoły nie wcześniej niż w 1994r. do udziału w badaniu ankietowym.

Link do ankiety: Badanie losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych