Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


069328

Liczba gości

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ogłasza zapisy uczniów podejmujących naukę od 1.09.2014 r. 


1. 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej – obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2007 i 2008 roku
(dzieci urodzone od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r.).
2. Spełnianie obowiązku szkolnego w klasie pierwszej mogą również rozpocząć dzieci urodzone 
od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. na wniosek rodzica.
3. Do oddziałów przedszkolnych dzieci urodzone w 2009 i 2008 roku (od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.) 

Zapisy dzieci w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminach:
 
- oddział przedszkolny      od 1.03.2014 r. – 15.04.2014 r.
- klasy pierwsze                od 1.03.2014 r. – 30.04.2014 r.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Skrypt.pdf)Skrypt.pdf[Skypt do pobrania]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

      W dniu 14 listopada 2013 r.  wchodzi w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte   w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:

• obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

• spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);

Od 1 września 2015 r.:

• obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).