Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.


290443

Liczba gości

OGŁOSZENIE !

 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE INFORMUJE,

ŻE PGE DYSTRBUCJA S.A. ODWOŁUJE PLANOWANE NA DZIEŃ 26.11.2015 R. (CZWARTEK) WYŁĄCZENIE PRĄDU.

W ZWIĄZKU Z TYM ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I ZAJĘCIA EDUKACYJNE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

 OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
INFORMUJE, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ZEBRANIA

Z RODZICAMI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z UWAGI
NA PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU.

ZEBRANIE ZOSTAJE PRZENIESIONE Z DNIA 26.11.2015 R. NA DZIEŃ 24.11.2015 R. (WTOREK)  

 

W dniu 24.11.2015 r. (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wg harmonogramu:

1530 - zebranie ogólne dyrektora szkoły z rodzicami  w sali gimnastycznej połączone ze szkoleniem dla rodziców na temat „Rola rodziców jako prawnych opiekunów dzieci i młodzieży” prowadzone przez kuratora sądowego.

około godz. 1630 - zebrania w klasach i konsultacje z nauczycielami przedmiotu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Załącznik: TERMINY KONSULTACJI

 (PONIŻEJ)

 

Załączniki:
Pobierz plik (konsultacje.pdf)TERMINY KONSULTACJI[ ][ ][ ]

WYBITNIE UZDOLNIONY ABSOLWENT GIMNAZJUM W KAMIONCE

STYPENDYSTĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

   „Jesteście fantastyczni. Gratuluję sukcesów i życzę kolejnych”- to słowa minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej skierowane do uczniów nagrodzonych w tym roku stypendium ministra edukacji narodowej.

     Każdego roku do MEN wpływa około 2000 wniosków o przyznanie tego wyjątkowego wyróżnienia. Wszystkie dotyczą uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji – także międzynarodowymi sukcesami.

  Spotkanie z Panią Minister odbyło się 16 października w auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W gronie 17 uczniów z województwa lubelskiego, którzy otrzymali w tym roku stypendium ministra edukacji narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, znalazł się absolwent Gimnazjum w Zespole Szkół im. Księdza Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Kamionce - Przemysław Podleśny(na zdj. drugi od lewej).

   Przemek uzyskał w ubiegłym roku szkolnym nie tylko najwyższą średnią ocen na zakończenie nauki w gimnazjum, ale także jest laureatem aż pięciu olimpiad przedmiotowych: z języka polskiego, matematyki, fizyki, historii oraz konkursu ortograficznego.  Pasją Przemka są przedmioty matematyczno-przyrodnicze. W ubiegłym roku szkolnym realizował w gimnazjum indywidualny program nauki z matematyki, chemii oraz fizyki. Jest również laureatem wielu innych konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszego absolwenta i życzymy Mu wielu kolejnych, wspaniałych sukcesów!

 

Małgorzata Świderek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


                                                                    OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE INFORMUJE, ŻE

w oparciu o § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 5.X. 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i opinii Samorządu Szkolnego szkoły podstawowej i gimnazjum  ustala dodatkowe, następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

w szkole podstawowej: 6 dni
28.01.2016 r.  – (czwartek) – zabawa karnawałowa
05.04.2016 r.  – (wtorek) - sprawdzian
20.04.2016 r.  – (środa) – dzień egzaminu gimnazjalnego (j. obce)
02.05.2016 r.  – (poniedziałek) Dzień Flagi Narodowej
27.05.2016 r.  – (piątek) po Bożym Ciele
30.05.2016 r.  – (poniedziałek) Bieg Patronaw gimnazjum: 8 dni

28.01.2016 r.  –  (czwartek) – zabawa karnawałowa
05.04.2016 r.  –  (wtorek) - sprawdzian
18.04.2016 r.  –  (poniedziałek) – egzamin gimnazjalny, cz. humanistyczna                                
19.04.2016 r.  –  (wtorek) – egzamin gimnazjalny, cz. matematyczno - przyrodnicza
20.04.2016 r.  –  (środa) – egzamin gimnazjalny j. obce
02.05.2016 r.  –  (poniedziałek) - Dzień Flagi Narodowej
27.05.2016 r.  –  (piątek) po Bożym Ciele
30.05.2016 r. –   (poniedziałek) – Dzień Patrona

                                                                                         

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKONEGO 2015/2016     

 

    Jak co roku dzieci i młodzież naszej szkoły uczestniczyli  w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Wszyscy wzięli udział w uroczystej akademii inauguracyjnej, którą przygotowały panie: Małgorzata Cieszko ,Agnieszka Sienkiewicz, Halina Rybicka, Danuta Małyska a panie Agnieszka Karwat i Jolanta Skrzypiec - dekorację. Młodzi aktorzy słowem mówionym i śpiewanym żegnali wakacje i witali rozpoczynający się rok szkolny.  Fragment części artystycznej  był poświęcony upamiętnieniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Czytaj więcej: UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO 2015/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykazy podręczników na rok szkolny 2015/2016 zawarte są w dołączonych plikach

Załączniki:
Pobierz plik (EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_0_ROK_SZK_2015_2016.pdf)EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_0_ROK_SZK_2015_2016[Edukacja wczesnoszkolna - wykaz podręczników do kl. 0 na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_WYYPRAWKA_DO_KL_0_ROK_SZK_2015_2016.pdf)EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_WYYPRAWKA_DO_KL_0_ROK_SZK_2015_2016[Edukacja wczesnoszkolna - wyprawka do kl. 0 na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (GIMNAZJUM_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_I_ROK_SZK_2015_2016.pdf)GIMNAZJUM_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_I_ROK_SZK_2015_2016[Gimnazjum - wykaz podręczników do kl. I na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (GIMNAZJUM_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_II_ROK_SZK_2015_2016.pdf)GIMNAZJUM_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_II_ROK_SZK_2015_2016[Gimnazjum - wykaz podręczników do kl. II na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (GIMNAZJUM_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_III_ROK_SZK_2015_2016.pdf)GIMNAZJUM_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_III_ROK_SZK_2015_2016[Gimnazjum - wykaz podręczników do kl. III na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_I_ROK_SZK_2015_2016.pdf)SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_I_ROK_SZK_2015_2016[Szkoła Podstawowa - wykaz podręczników do kl. I na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_II_ROK_SZK_2015_2016.pdf)SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_II_ROK_SZK_2015_2016[Szkoła Podstawowa - wykaz podręczników do kl. II na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_III_ROK_SZK_2015_2016.pdf)SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_III_ROK_SZK_2015_2016[Szkoła Podstawowa - wykaz podręczników do kl. III na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_IV_ROK_SZK_2015_2016.pdf)SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_IV_ROK_SZK_2015_2016[Szkoła Podstawowa - wykaz podręczników do kl. IV na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_V_ROK_SZK_2015_2016.pdf)SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_V_ROK_SZK_2015_2016[Szkoła Podstawowa - wykaz podręczników do kl. V na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]
Pobierz plik (SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_VI_ROK_SZK_2015_2016.pdf)SZKOLA_PODSTAWOWA_WYKAZ_PODRECZNIKOW_DO_KL_VI_ROK_SZK_2015_2016[Szkoła Podstawowa - wykaz podręczników do kl. VI na rok szkolny 2015/2016][ ][ ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „MLEKO W SZKOLE”

W ramach PROGRAMU „MLEKO W SZKOLE” nauczyciele oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej w II semestrze roku szkolnego 2014/15 przeprowadzili następujące działania:

Czytaj więcej: PROGRAM „MLEKO W SZKOLE”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski program  „Owoce i warzywa w szkole”


Zrealizowane działania w ramach programu  „Owoce i warzywa w szkole”w II semestrze roku szkolnego 2014/15 w Szkole Podstawowej w Kamionce .

Czytaj więcej: Ogólnopolski program „Owoce i warzywa w szkole”