Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.


132397

Liczba gości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników


Przedstawiony wyżej "Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników"
zawarty jest w dołączonym niżej załączniku.
Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf[Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników][ ][ ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

      W dniu 14 listopada 2013 r.  wchodzi w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte   w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:

• obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

• spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);

Od 1 września 2015 r.:

• obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).